ติดต่อเรา

นางสาววรกาญจน์   เรืองช่วย

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

585 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000